0980155 Materiál: větev, papír, lepidlo, nůžky, drát, zlatá barva, štětec, čokoládové mince. Postup: Pruh papíru ustříhni pomocí nůžek. Papír naskládej. Hrany papíru ozdob pomocí barvy. Střed papíru spoj pomocí drátu a lepidla. Papír roztáhni do kolečka a připevni pomocí lepidla. Dekoruj pomocí zlaté barvy. Dej na větev pomocí drátu. Přidej mince.Show all

Image visible for registered users only
Please login or register.